Kandidatura Anny Gümplové na spolupředsedkyni Zelených

Zelení musejí mít Plán

Debata o globální klimatické krizi otřásá celým světem, ale do Česka se teprve dostává. Zvláštní zpráva mezinárodního expertního panelu IPCC z minulého roku byla pro mnohé šokující. Situace, ve které se naše planeta nachází, je alarmující, a po celém světě přibývá lidí, kteří se staví na její obranu. U nás ale není politická strana, která by s lidmi o nové realitě otevřeně mluvila a která by se zdála schopná a ochotná ji řešit, nebo pro kterou by byla stěžejním politickým tématem. Skoro deset let se jako Zelení vymlouváme na poškozenou značku. Mezitím jsme se ale dostali do situace, ve které naše značka může opět získávat na ceně. Nikdo jiný nemůže být tak autentickým nositelem nejdůležitějšího politického tématu dneška jako my. Proto musíme přesvědčit lidi, kterým osud naší planety a lidí na ní není lhostejný, že nikdo jiný nemá tak dobrý a konkrétní plán, jak situaci řešit. A odvahu s řešením začít.

Zelení musejí jít do voleb do Poslanecké sněmovny s jednoduchým, zapamatovatelným, ale propracovaným plánem. Miliony lidí s ním nebudou souhlasit, desetitisíce se ho budou bát, stovky proti němu povedou intenzivní kampaň, ale každý, kdo půjde k volebním urnám v roce 2021, musí vědět: Zelení mají Plán. A ten Plán musí řešit nejen výstup z fosilních paliv, masivní energetické úspory a celkovou revoluci ve výrobě elektřiny a tepla, ale vše, co s tím souvisí – změnu dopravní politiky, odpadového hospodářství, reformu zemědělství a v neposlední řadě spravedlivou transformaci české ekonomiky. Moc dobře totiž víme, že změny klimatu nejvíce dopadnou na ty nejchudší a nejzranitelnější z nás. Proto zelená politika nemůže řešit pouze změny klimatu, ale taky předcházet sociálním a ekonomickým nerovnostem ve společnosti.

Plán Zelených, o kterém se musí doslechnout každý člověk v zemi, se bude jmenovat Green New Deal pro Česko. Máme jeden rok na to, abychom ho připravili a kandidovali s ním ve volbách do Poslanecké sněmovny. Nevidím lepší způsob, jak do parlamentních voleb razantně, viditelně a odvážně vstoupit. Pokud mě zvolíte spolupředsedkyní, zasadím se o jeho vznik.


Proč právě já

Kandiduji s plánem na Green New Deal pro Česko i proto, že jsem autentickou nositelkou tohoto tématu. Po celém světě – i u nás – mladí lidé demonstrují proti bezohledné politice minulých desetiletí a čím dál více se jich staví na obranu naší planety. Studenti a studentky stávkují, aktivisté a aktivistky blokují celé doly a lesy určené k vykácení, transparenty na náměstích nahrazují pandy. Nejen environmentální protesty se stávají běžnou součástí našich životů a příští roky nikam nezmizí, ba naopak budou ještě sílit a budou čím dál častější i u nás.

Zelení a Zelené musí být u toho. A musí za ně mluvit lidé, se kterými se nastupující generace bude ztotožňovat. Díky tomu se pro ně můžeme stát stranou, kterou budou podporovat, volit a do které budou chtít vstoupit. Byla to právě mladá kongresmanka Alexandra Ocasio-Cortez, která v USA předložením Green New Dealu způsobila poprask na celé politické scéně a stala se obdivovaným vzorem celé generace mladých liberálních voličů.

Jsem součástí klimatického hnutí déle, než jsem členkou Zelených. Dobrovolničila jsem pro Arniku, později pak pro Greenpeace, až jsem se přidala k hnutí Limity jsme my, k Zeleným a Mladým zeleným. Jsem spoluorganizátorkou největší přímé akce u nás – Klimakempu, mám ve schránce soudní obsílku za nepovolený vstup na pozemek dolu Bílina, aktivně se účastním podobných akcí i v zahraničí. Když stát a těžařské společnosti ničí naši naději na budoucnost, je legitimní se tomu postavit. Možná nejsem známá pro tradiční média (kolik šestadvacetiletých žen je?), ale známá v komunitě, která je naším přirozeným a největším spojencem. A když nás ani tito lidé nevolí, něco je špatně. Strana, která záchranu planety bere vážně, se musí za tyto lidi umět postavit. I když vyvěsí transparent na soukromém pozemku uhlobarona, zablokují dopravu na magistrále nebo obsadí svoji univerzitu. Nevěřím však na zakládání nových stran, které se zapouzdří v ještě menší bublině. Nevěřím ani na rozpouštění se ve středopravicových hnutích a stranách, které jsou pro mě ideově nesrozumitelné, nečitelné a reprezentují systém, který je zodpovědný za problémy, kterým dnes čelíme. Věřím v sebevědomé Zelené.


Nebojme se přiznat barvu

Proto jsem se také podílela na iniciativě Konec stagnace. Závěry z workshopů mluví jasně a já se s nimi ztotožňuji. Zelení musí mít jasnou politickou vizi, příběh a novou energii. Já vám ji nabízím. Pojďme společně připravit Green New Deal pro Česko. Máme na to odborníky a odbornice jak ve straně, tak venku, stačí je jen oslovit. Navíc máme přirozeného spojence v podobě nejrůznějšího typu nevládních organizací, v nich je expertizy i připravených konkrétních opatření mnohem více než na většině ministerstev.

V neposlední řadě jsem reprezentantkou generace Erasmu, která plynně mluví cizími jazyky, má kontakty po celé Evropě a udržuje si rozhled o dění za hranicemi Česka. Rok a půl jsem byla členkou nejužšího vedení Federace mladých evropských zelených, kde jsem se mimo jiné podílela na úspěšné kampani v evropských volbách (do Evropského parlamentu jsme dostali hned 7 mladých zelených). Mám tedy dobrou představu o tom, jak zelená strana může fungovat, v čem se od jiných učit a co ostatním dávat. Úspěch západních zelených stran je dnes více než kdykoliv dřív spojený s mladými lidmi a já si zelenou vlnu přeji dostat i do České republiky.

Musíme se zbavit neviditelnosti, bezbarvosti, překročit stín nezájmu. Je lepší provokovat a třeba občas minout než úplně zmizet a nakonec nebýt ani v názvu kandidátní listiny. Musíme taky využít nového institutu spolupředsednictví a pokud možno mít v těchto dvou funkcích na jedné straně osoby odlišné a současně působící jako přirozená dvojka. Využijme toho k oslovení různých voličů a voliček. Jsem přesvědčená, že mám potenciál nenechat naše okolí lhostejným, stejně jako moje kandidatura nenechává, podle dosavadních reakcí, lhostejnými mnoho lidí.

Chci ukončit stagnaci i frustraci Zelených. Chci se stát první českou zelenou spolupředsedkyní. Budu ráda za vaši podporu.

- Anna Gümplová

MEDIALONEK ANNY Gümplové

Narodila jsem se před 26 lety v Jihlavě a tam jsem taky vyrostla. Vystudovala jsem Mezinárodní teritoriální studia na FSV UK. Pracovala jsem mimo jiné jako asistentka náměstkyně pražské primátorky, v současnosti pracuji jako asistentka radní hlavního města pro kulturu. Za posledních 12 let jsem se angažovala zejména v neziskových subjektech – Arnice, Amnesty International, Greenpeace, nejvíce pak ale v hnutí Limity jsme my a v mládežnické politické organizaci Mladí zelení, kterou jsem vedla. V uplynulém roce a půl jsem pak pokračovala i ve vedení Federace mladých evropských zelených.

Nyní kandiduji na spolupředsedkyni Zelených.

MOJI KANDIDATURU PODPORUJÍ

Pavel Karoussochař, pedagog, autor projektu Vetřelci a volavky

Anna přemýšlí o nastávajících výzvách globálně, je jasně proevropská a osobně napojená na evropské Zelené, s kterými úzce spolupracuje. Její motivace je zřejmá, sama je z generace, na kterou změna klimatu a rozpad eko-systému planety již velmi drsně dopadne. Chcete silné Zelené? Volte Annu!

Milena Bartlováhistorička umění a pedagožka na UMPRUM

Anna Gümplová je ve spojení s Michalem Bergem poslední a jediná šance na to, aby zelená, sociální a klimatická politika u nás mohla sehrát tu roli, kvůli které zelené strany existují.

Vojtěch Boháčšéfredaktor Voxpot.cz

Anna Gümplová pro mě představuje velkou naději nejen zelené politiky v Česku. Cením si na ní, že se nebojí překračovat zažité hranice a řešení pro dnešní problémy dokáže hledat jak na místní, tak globální úrovni - podle toho, kde je to nejefektivnější. S její schopností propojovat lidi a zapojit fantazii, která dnes v politice často chybí, je pro mě Anna důvěryhodnou tváří, která může Zelené i českou politiku posunout o velký kus dál.

Petra Kolínskábývalá náměstkyně primátorky a radní pro územní rozvoj Prahy (2016 - 2018)

Volím Annu, protože bude skvělá spolupředsedkyně Zelených. Má jasnou představu o směřování strany. Představu, která je opřená o mezinárodní zkušenost a blízký kontakt s mladými lidmi, kteří požadují od politiků aktivní řešení klimatické krize. Když mi byla oporou na pražské radnici, ocenila jsem zejména její nápady, výdrž a schopnost motivovat lidi kolem sebe.

Petr Machálekmístostarosta v Brně-Žabovřeskách, konzultant nevládních organizací a bývalý ředitel Hnutí DUHA

Jsem přesvědčený, že jednou z našich posledních nadějí jsou živelná hnutí mladých lidí, kteří stále viditelněji upozorňují na největší aktuální globální hrozbu, rozpad klimatického systému. Jestli se je Zeleným nepodaří oslovit a přesvědčit je, že budou jejich přirozeným politickým ambasadorem, tak je malá šance se plnohodnotně vrátit do parlamentní politiky. Zelení si poprvé zvolí spolupředsednickou dvojici - je potřeba to využít a přímo cílit i na mladé. A v Anně vidím velkou šanci to udělat. Proto ji budu volit.

Josef Patočkanovinář a organizátor v klimatickém hnutí

Vážím si Anny Gümplové proto, že si uvědomuje, že zelená politika nesmí zůstat jen u neúčinných pokusů o kosmetické úpravy dnešního nespravedlivého a neudržitelného společenského modelu, nýbrž musí nabízet systémové změny směřující k lepšímu životu pro všechny. Vím, že jako spolupředsedkyně by vedla Zelené do spojenectví se všemi silami, které o to usilují. Proto jí držím palce.

Anna Durnovápolitoložka, filoložka, Institute for Advanced Studies Vídeň

Rozhodnutí, která nás v souvislosti s klimatickou změnou čekají , vyžadují odvahu, přesnost a cit pro spravedlnost. Proto potřebuje strana zelených do svého čela právě Annu Gümplovou. Jedině tak má šanci se na těchto rozhodnutích v budoucnosti podílet.

Zuzana Pavelkovábývalá spolumluvčí Federace mladých evropských zelených

Po celém světě se mladí lidé bouří proti nečinnosti politiků tváří v tvář klimatické krizi. Jenže protestovat nestačí. Mladí lidé musí být připraveni jít hlas své generace sami reprezentovat do rozhodujících pozic. To chce odvahu a odhodlání. Obojí Anna určitě má. Věřím, že s Annou ve vedení Zelených můžeme přenést evropskou zelenou vlnu i do České republiky.

Martin Šotolaředitel spolku AutoMat

S Annou Gümplovou jsem se seznámil při spolupráci na loňském Zažít město jinak. Nejen díky této zkušenosti jsem přesvědčen, že je vhodnou kandidátkou, která dokáže oživit nejen stranu Zelených, ale obecně zájem o environmentální témata v ČR.

Petr Doubravskýstudent a environmentální aktivista

Mojí generaci už nebaví politici, kteří dohadují věci za zavřenými dveřmi a kašlou na mladé lidi. Za rok a půl půjdu poprvé volit do sněmovny a rád bych, aby se tam dostal někdo, kdo bude reprezentovat moje zájmy. A kdo může lépe hájit mojí budoucnost než někdo, kdo patří k mojí generaci a sdílí podobné obavy i naděje?

Karolína Koubovaprimátorka Jihlavy

Politika je neskutečně zvláštní disciplína. Je o vyjednávání, hledání cest, kompromisech, obrovském stresu a malých radostech. Ale někdy, někdy máte cíl, který přesahuje rámec města, a máte sílu a chuť pohnout zeměkoulí. Anna Gümplová by podle mého mohla být jednou z těch, která to dá. Když máte fortel, tak to jde. GO, ANNA, GO!

Nils Rübelmannčlen předsednictva Federace mladých evropských zelených

I met Anna in my first direct action against coal mining with Ende Gelände in 2017. It's truly inspiring to see young activists like her running for important positions in parties. I'm confident that you can be a role model, that you can show a way forward and that there is a place for young climate activists in parties!